MPaR'98 - artykuł nr 18


 

Pokaż spis treści MPaR'98
 

Matematyczny model stanu rezerw finansowych przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego i przykłady jego zastosowania

Tadeusz Lipski

Streszczenie:

Można założyć, że ryzyko jest to zmienna losowa, która przyjmuje wartości równe wielkościom strat finansowych z określonym prawdopodobieństwem. Z punktu widzenia przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, wartość tej zmiennej to wielkość wypłaconych odszkodowań. T. Lipski w pracy Matematyczny model stanu rezerw finansowych przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego i przykłady jego zastosowania podaje pewne kryteria oceny stanu finansów przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego i ich zastosowanie.

Nota bibliograficzna:

Tadeusz Lipski. (1998). Matematyczny model stanu rezerw finansowych przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego i przykłady jego zastosowania. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '98. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 241-252