MPaR'98 - artykuł nr 14


 

Pokaż spis treści MPaR'98
 

O zagadnieniu interaktywnej oceny pracowników

Anna Jędryka, Wojciech Ożdżeński, Tomasz Szapiro

Streszczenie:

Celem pracy O zagadnieniu interaktywnej oceny pracowników (A. Jędryka, W. Ożdżeński, T. Szapiro) jest wspomaganie procesu podejmowania decyzji, które dotyczą przeniesienia pracownika, jego zwolnienia lub przyznania premii. Podejście wielokryterialne umożliwia uwzględnienie specyfiki pracy poszczególnych grup pracowników dzięki interaktywnemu wykorzystaniu wektora wag lub punktów odniesienia (oceny najgorszej lub punktu idealnego). Pozwala ono na przedstawienie informacji dotyczących cech uznawanych przez decydenta za najważniejsze. Przedstawiono i porównano trzy metody optymalizacji wielokryterialnej, które posłużyć mogą do budowy rankingu pracowników.

Nota bibliograficzna:

Anna Jędryka, Wojciech Ożdżeński, Tomasz Szapiro. (1998). O zagadnieniu interaktywnej oceny pracowników. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '98. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 189-204