MPaR'98 - artykuł nr 23


 

Pokaż spis treści MPaR'98
 

Wielokryterialna optymalizacja rozbudowy parku maszynowego

Maciej Nowak

Streszczenie:

M. Nowak w pracy Wielokryterialna optymalizacja rozbudowy parku maszynowego omawia problem rozbudowy parku maszynowego przedsiębiorstwa, w którym sterowanie procesem produkcyjnym odbywa się zgodnie z zasadami Just-in-Time. Przedstawiono metodę wielokryterialnego wspomagania decyzji, w której do porównania dostępnych alternatyw wykorzystane są dominacje stochastyczne. Celem analizy jest minimalizacja długości cyklu produkcyjnego, wielkości produkcji w toku oraz liczby przezbrojeń maszyn.

Nota bibliograficzna:

Maciej Nowak. (1998). Wielokryterialna optymalizacja rozbudowy parku maszynowego. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '98. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 295-310