Wydawnictwo MPaR'06


 

MPaR'06

Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Redaktor: Tadeusz Trzaskalik
Recenzenci: Andrzej Jaszkiewicz, Ignacy Kaliszewski, Dorota Kuchta, Marek Miszczyński, Honorata Sosnowska, Józef Stawicki
ISBN: 83-7246-826-5
Rok wydania: 2006
Liczba stron: 499

Spis treści

Kliknij link tytułu aby wyświetlić streszczenie artykułu.

 1. Problemy skalowania funkcji użyteczności w zagadnieniach wspomagania zarządzania kapitałami z uwzględnieniem ryzyka
  Lech Kruś
 2. Struktura preferencji i własności średniej warunkowej jako miary ryzyka
  Adam Krzemienowski
 3. Aggregating Randomized And Vector Valued Allocations
  Rafał Kucharski, Maciej Sablik
 4. Wspomaganie zarządzania kapitałami z uwzględnieniem ryzyka
  Roman Kulikowski
 5. Analiza ryzyka procesów produkcyjnych na podstawie wybranych funkcji produkcji
  Ewa Pośpiech, Adrianna Mastalerz-Kodzis
 6. Indeksy Mälmquista w analizie zmian efektywności technicznej
  Artur Prędki
 7. Wspomaganie zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie turystycznym - modele katastroficzne
  Agnieszka Rurka
 8. Mieszanki miar probabilistycznych i procesów losowych w modelowaniu ryzyka
  Wojciech Rybicki
 9. Ryzyko strategii zarządzania a zagrożenie istnienia firmy
  Jacek Stefański
 10. Wspomaganie i kontrola procesów sprzedaży w przedsiębiorstwie
  Alicja Wolny
 11. O różnych uogólnieniach dwustronnego zagadnienia przydziału
  Marcin Anholcer
 12. Wyznaczanie oceny grupowej przy użyciu metody Dodgsona. Wady i zalety
  Hanna Bury, Dariusz Wagner
 13. Analiza różnic programowych partii politycznych
  Jerzy Hołubiec, Grażyna Szkatuła, Dariusz Wagner
 14. Zagadnienie lokalizacji systemów masowej obsługi
  Katarzyna Jakowska-Suwalska
 15. Sterowanie paretooptymalne procesem wieloetapowym
  Andrzej Łodziński
 16. Wielokryterialne modelowanie strategii rozwoju e-biznesu w przedsiębiorstwie
  Tomasz Ordysiński
 17. Problem komiwojażera z losowym obciążeniem tras
  Artur Owczarkowski
 18. Metody hybrydowe w programowaniu dynamicznym
  Sebastian Sitarz
 19. Wielokryterialna optymalizacja struktury długu publicznego
  Marek Szczerbak
 20. O pewnych mechanizmach rozdziału dóbr
  Zbigniew Świtalski
 21. Analiza werbalna alternatywnych rozwiązań w tworzeniu projektów
  Leon Ustinovicz, Robert Balcewicz, Dmitrij J. Koczin
 22. Wielokryterialna optymalizacja funkcji wsparcia logistycznego miasta
  Małgorzata Wiśniewska
 23. Zastosowanie analizy na gruncie teorii gier do wspomagania rozwiązywania wielokryterialnych dyskretnych problemów decyzyjnych
  Maciej Wolny
 24. Wykorzystanie modeli zmienności wariancji GARCH w analizie ryzyka zmiany ceny energii elektrycznej
  Alicja Ganczarek-Gamrot
 25. Analiza harmoniczna szeregów czasowych kursów walutowych
  Stanisław Gędek
 26. Zastosowanie zbiorów przybliżonych z relacją dominacji do klasyfikacji państw Europy pod względem poziomu rozwoju gospodarczego
  Iwona Gruszka
 27. Realna wielkość redukcji ryzyka wynikająca z wykorzystania estymatorów typu Jamesa-Steina w modelowaniu ekonometrycznym
  Andrzej Grzybowski
 28. Badanie istotności wyników osiąganych przez automatyczne systemy transakcyjne
  Michał Masłowski
 29. Zastosowanie funkcji Höldera do badania zmienności niestacjonarnych szeregów czasowych
  Adrianna Mastalerz-Kodzis, Ewa Pośpiech
 30. Nowe sposoby definiowania deterministycznych reprezentacji liczb rozmytych oraz wykorzystywania wartości oczekiwanej w losowym programowaniu matematycznym
  Andrzej Ostrowski
 31. Use Of Dempster-Shafer Theory To Describe Fuzzy Model Of Risks And Threats
  Henryk Piech, Aleksandra Ptak, Marcin Machura
 32. Preference Relations For Fuzzy Values: An Approach Based On Dempster-Shafer Theory Of Evidence
  Paweł Sewastjanow
 33. Prognozowanie zmienności w warunkach heteroskedastyczności
  Krzysztof Targiel
 34. Interaktywne wspomaganie decyzji inwestycyjnych w telekomunikacji
  Piotr Wojewnik