MPaR'06 - artykuł nr 22


 

Pokaż spis treści MPaR'06
 

Wielokryterialna optymalizacja funkcji wsparcia logistycznego miasta

Małgorzata Wiśniewska

Streszczenie:

W związku ze stałym rozwojem terenów miejskich i wzrostem ludności miejskiej pojawia się coraz więcej elementów koniecznych przy podejmowaniu decyzji z zakresu logistycznego wsparcia funkcjonowania miasta. Ograniczenia, przy których podejmowane są decyzje i konieczność uwzględnienia pojęć takich jak jakość życia czy akceptowalność zmian skłaniają decydentów do poszukiwania najbardziej wydajnych narzędzi wspomagających proces decyzyjny. Praca Wielokryterialna optymalizacja funkcji wsparcia logistycznego miasta (M. Wiśniewska) przedstawia porównanie wyboru najbardziej akceptowanej decyzji przy zastosowaniu metod ELECTRE i AHP dla średniej wielkości miasta. Wskazuje mocne i słabe strony podejmowania decyzji na podstawie tej metody.

Nota bibliograficzna:

Małgorzata Wiśniewska. (2006). Wielokryterialna optymalizacja funkcji wsparcia logistycznego miasta. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '06. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 329-344