MPaR'06 - artykuł nr 14


 

Pokaż spis treści MPaR'06
 

Zagadnienie lokalizacji systemów masowej obsługi

Katarzyna Jakowska-Suwalska

Streszczenie:

W pracy Zagadnienie lokalizacji systemów masowej obsługi (K. Jakowska-Suwalska) dyskretny problem lokalizacji centrów dystrybucji rozpatrywany jest jako zagadnienie programowania nieliniowego. Jako kryterium lokalizacji p centrów przyjęto minimalizację całkowitego czasu realizacji zamówienia, gdzie całkowity czas realizacji zamówienia to suma czasów przebywania i realizacji zlecenia w centrum dystrybucji oraz przewozu z centrum do zamawiającego. Przyjęto, że każde centrum dystrybucji CDj jest systemem masowej obsługi typu M/M/1/ /rj, gdzie rj to liczba klientów zaopatrujących się w tym centrum.

Nota bibliograficzna:

Katarzyna Jakowska-Suwalska. (2006). Zagadnienie lokalizacji systemów masowej obsługi. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '06. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 225-234