MPaR'06 - artykuł nr 17


 

Pokaż spis treści MPaR'06
 

Problem komiwojażera z losowym obciążeniem tras

Artur Owczarkowski

Streszczenie:

Opracowanie Problem komiwojażera z losowym obciążeniem tras (A. Owczarkowski) dotyczy sytuacji, w której koszty na poszczególnych trasach są dane jako zmienne losowe o znanych rozkładach. Zdefiniowano ryzyko w tym zagadnieniu, sformułowano problem jego minimalizacji. Przedstawiono wybrane algorytmy dokładne i heurystyczne, pozwalające wyznaczyć zadowalające rozwiązania tak postawionego problemu.

Nota bibliograficzna:

Artur Owczarkowski. (2006). Problem komiwojażera z losowym obciążeniem tras. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '06. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 255-268