Wydawnictwo MPaR'00


 

MPaR'00

Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Redaktor: Tadeusz Trzaskalik
Recenzenci: Wanda Ronka-Chmielowiec, Józef Stawicki
ISBN: 83-7246-171-6
Rok wydania: 2000
Liczba stron: 279

Spis treści

Kliknij link tytułu aby wyświetlić streszczenie artykułu.

 1. Transformacje monotoniczne i niektóre problemy analizy ryzyka
  Ludwik Adamczyk
 2. Algorytmy genetyczne w dywersyfikacji ilościowej
  Sławomir Jarek
 3. Problem ryzyka w finansowaniu ubezpieczeń zdrowotnych w warunkach funkcjonowania rynku wewnętrznego usług zdrowotnych
  Zbigniew Karwacki, Marek Smoleń
 4. Problemy modelowania i prognozowania wartości instrumentów rynku kapitałowego
  Iwona Konarzewska
 5. Wielokryterialne metody interaktywne w zarządzaniu ryzykiem w banku komercyjnym
  Jerzy Michnik
 6. Zmienność, istota oraz wpływ na wrażliwość metody estymacji
  Krzysztof Targiel
 7. Wieloatrybutowa metoda wspomagania decyzji oparta na dominacjach stochastycznych i jej zastosowanie przy wyborze komputera
  Do Thien Hoa, Tadeusz Trzaskalik, Grażyna Trzpiot, Kazimierz Zaraś
 8. Optymalny dobór taryf składek ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach majątkowych z wykorzystaniem dominacji stochastycznych
  Bogdan Ciupek
 9. Wielokryterialna procedura wspomagania wyboru wariantu inwestycyjnego w warunkach ryzyka
  Cezary Dominiak
 10. Sterowanie złożonym procesem produkcyjnym z wykorzystaniem wieloatrybutowej dominacji stochastycznej
  Maciej Nowak
 11. Ryzyko na rynku kapitałowym
  Grażyna Trzpiot
 12. Dominacje stochastyczne i probabilistyczne w wielokryterialnej analizie decyzji w zakresie pomocy społecznej
  Grażyna Trzpiot, Michał Zawisza