Wydawnictwo MPaR'10


 

MPaR'10

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Redaktor: Tadeusz Trzaskalik
Recenzenci: Ignacy Kaliszewski, Donata Kopańska-Bródka, Dorota Kuchta, Honorata Sosnowska, Józef Stawicki, Włodzimierz Szkutnik
ISBN: 978-83-7246-566-5
Rok wydania: 2010
Liczba stron: 343

Spis treści

Kliknij link tytułu aby wyświetlić streszczenie artykułu.

 1. Zastosowanie modeli programowania dynamicznego w warunkach rozmytych w zarządzaniu majątkiem
  Paweł Baran
 2. Zastosowanie matematycznego modelu zapasów dla produktów psujących się do gospodarowania zasobami gotówki
  Krzysztof Dmytrów
 3. Współczynniki transformaty falkowej jako narzędzie generujące prognozę przedziałową szeregów czasowych
  Monika Dyduch
 4. Szacowanie efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego przedsiębiorstwa na podstawie wskaźnika NPVR o rozmytych parametrach
  Dorota Gawrońska
 5. Planowanie przewozów w warunkach strefowego systemu rozliczeń
  Paweł Hanczar
 6. Zagadnienie lokalizacji obiektów modelowanych jako systemy G/G/1 z różnymi klasami klientów
  Katarzyna Jakowska-Suwalska
 7. Optymalizacja systemu masowej obsługi na przykładzie Śląskiego Wesołego Miasteczka
  Marta Kapica, Cezary Dominiak
 8. Analiza kryteriów występujących w procesie decyzyjnym w zarządzaniu innowacjami
  Jerzy Michnik
 9. Planowanie inwestycji budowlanej – analiza symulacyjna
  Bogusław Nowak
 10. Objętościowa analiza wrażliwości w programowaniu liniowym
  Sebastian Sitarz
 11. Wykorzystanie algorytmu ewolucyjnego w zagadnieniu lokalizacji systemów masowej obsługi G/G/1
  Adam Sojda
 12. Konsekwencje agregacji w skończonym dwumianowym modelu terminowej struktury stóp procentowych
  Joanna Utkin
 13. Dynamiczna optymalizacja strategii inwestycyjnej w modelu Ho-Lee
  Sławomir Żułtak
 14. Dwukryterialna analiza projektu modelowanego z uwzględnieniem buforów czasowych i kosztowych
  Tomasz Błaszczyk, Maria B. Kania, Paweł Błaszczyk
 15. Zrównoważone podejście w zarządzaniu ryzykiem projektów europejskich
  Monika Fedyczak, Dorota Kuchta
 16. Nowa koncepcja odporności planów projektów
  Dorota Kuchta
 17. Zarządzanie ryzykiem poprzez uczenie się w projektach europejskich
  Dorota Kuchta, Ewa Ptaszyńska
 18. Wykorzystanie opcji realnych w szacowaniu ryzyka przekroczenia przez koszty projektu ustalonej wartości
  Krzysztof Targiel
 19. Zarządzanie ryzykiem w zwinnych metodykach zarządzania projektami
  Wojciech Walczak
 20. Wpływ wyboru metody wyznaczania oceny grupowej na wynik ekspertyzy
  Hanna Bury, Dariusz Wagner
 21. Znaczenie Senatu w polskim systemie legislacyjnym – przestrzenny model teoriogrowy
  Robert Golański
 22. Ograniczanie ryzyka kosztów obsługi długu publicznego przy wykorzystaniu rozwiązania minimaksowego gry strategicznej
  Leszek Klukowski
 23. Reguły formalne ryzyka porządkowego w przypadku zdarzeń negatywnych i pozytywnych
  Honorata Sosnowska
 24. Quasi-klasyczne metody wspomagania racjonalnego podziału wygranej w kooperacyjnych grach z koalicjami
  Maciej Wolny
 25. Równowaga w grze fiskalno-monetarnej a priorytety banku centralnego i rządu
  Irena Woroniecka-Leciejowicz