MPaR'10 - artykuł nr 23


 

Pokaż spis treści MPaR'10
 

Reguły formalne ryzyka porządkowego w przypadku zdarzeń negatywnych i pozytywnych

Honorata Sosnowska

Streszczenie:

Wcześniejsza praca autorki Ryzyko porządkowe a rachunek zdarzeń zawiera wyniki badania czy subiektywne ryzyko porządkowe rządzi się prawami rachunku prawdopodobieństwa. Wynik okazał się negatywny, zwłaszcza gdy chodzi o prawdopodobieństwo sumy zdarzeń. Badane było ryzyko zdarzeń negatywnych na przykładzie zachorowań na różne choroby. W pracy Reguły formalne ryzyka porządkowego w przypadku zdarzeń negatywnych i pozytywnych (H.Sosnowska) to badanie powtórzone zostało w przypadku wybranych zdarzeń pozytywnych (takich jak dobre ukończenie studiów czy wysokie zarobki). Ponownie, wyniki nie są zgodne z regułami rachunku prawdopodobieństwa, przy czym ta niezgodność jest większe niż w przypadku zdarzeń negatywnych. Porównane zostały wyniki obu badań. Ponadto zagregowano metodami społecznego wyboru opinie respondentów dotyczące prawdopodobieństwa zdarzeń pozytywnych.

Nota bibliograficzna:

Honorata Sosnowska. (2010). Reguły formalne ryzyka porządkowego w przypadku zdarzeń negatywnych i pozytywnych . W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '10. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 301-314