MPaR'10 - artykuł nr 5


 

Pokaż spis treści MPaR'10
 

Planowanie przewozów w warunkach strefowego systemu rozliczeń

Paweł Hanczar

Streszczenie:

W pracy Planowanie przewozów w warunkach strefowego systemu rozliczeń (P.Hanczar) rozważono możliwość zastosowania modeli optymalizacyjnych do wyznaczania planu dostaw w przypadku strefowego systemu rozliczania kosztów. W pierwszej części artykułu zaprezentowano wady i zalety strefowego systemu rozliczania oraz jego wykorzystanie w sieciach logistycznych. Następnie przedyskutowano możliwości wspomagania procesu planowania tras w takim systemie z wykorzystaniem metod optymalizacyjnych. Rozważone zostały dwa podejścia, pierwsze wykorzystujące model przydziału oraz drugie korzystające ze sformułowania modelu wyznaczania tras dostaw. Wprowadzonych modeli zostały użyte do rozwiązania zadania rzeczywistego. Artykuł kończy opis integracji opracowanej metody z systemem informatycznym wykorzystywanym w badanym przedsiębiorstwie.

Nota bibliograficzna:

Paweł Hanczar. (2010). Planowanie przewozów w warunkach strefowego systemu rozliczeń. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '10. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 67-76