MPaR'10 - artykuł nr 4


 

Pokaż spis treści MPaR'10
 

Szacowanie efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego przedsiębiorstwa na podstawie wskaźnika NPVR o rozmytych parametrach

Dorota Gawrońska

Streszczenie:

Przed wyborem przedsięwzięcia inwestycyjnego do realizacji, należy dokonać analizy finansowej. Ze względu na niepewność informacyjną dotyczącą wartości przepływów pieniężnych czy stopy dyskontowej, zwłaszcza przy założeniu długiego horyzontu realizacji inwestycji, powinno przyjąć się zmienne uwzględniające tą niepewność. Taką możliwość daje opracowana przez amerykańskiego profesora Lofti Zadeha teoria zbiorów rozmytych, umożliwiająca modelowanie niepewnej informacji. Celem pracy Szacowanie efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego przedsiębiorstwa na podstawie wskaźnika NPVR o rozmytych parametrach (D.Gawrońska) jest określenie wartości wskaźnika NPVR, bazując na rozmytych ocenach przepływów finansowych oraz stopy dyskontowej, uzyskując rozmytą ocenę wskaźnika NPV oraz PVI. W dalszej kolejności na podstawie procesu defuzyfikacji określa się wartość rzeczywistą wskaźnika finansowego NPVR. Poprzez porównanie wartości wskaźnika dla kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych można określić przedsięwzięcie optymalne.

Nota bibliograficzna:

Dorota Gawrońska. (2010). Szacowanie efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego przedsiębiorstwa na podstawie wskaźnika NPVR o rozmytych parametrach . W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '10. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 47-66