MPaR'10 - artykuł nr 6


 

Pokaż spis treści MPaR'10
 

Zagadnienie lokalizacji obiektów modelowanych jako systemy G/G/1 z różnymi klasami klientów

Katarzyna Jakowska-Suwalska

Streszczenie:

W pracy Zagadnienie lokalizacji obiektów modelowanych jako systemy G/G/1 z różnymi klasami klientów (K.Jakowska-Suwalska) zajęto się zagadnieniem lokalizacji p obiektów traktowanych jako systemy masowej obsługi G/G/1 do obsługi n obiektów umieszczonych w znanej sieci. Każdy obsługiwany obiekt traktowany jest jako odrębne źródło zgłoszeń. W zagadnieniu lokalizacji rozróżnia się więc różne klasy klientów obsługiwanych przez systemy. Zagadnienie rozwiązano metodą podziału i ograniczeń gdzie jako funkcję celu przyjęto minimalizację średniego całkowitego czasu obsługi w systemach. Do obliczeń wykorzystano aproksymacje dyfuzyjną.

Nota bibliograficzna:

Katarzyna Jakowska-Suwalska. (2010). Zagadnienie lokalizacji obiektów modelowanych jako systemy G/G/1 z różnymi klasami klientów . W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '10. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 77-86