Wydawnictwo MPaR'11


 

MPaR'11

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Redaktor: Tadeusz Trzaskalik
Recenzenci: Stefan Grzesiak, Donata Kopańska-Bródka, Maciej Nowak, Maciej Sablik, Wojciech Sikora, Honorata Sosnowska, Józef Stawicki, Włodzimierz Szkutnik, Grażyna Trzpiot
ISBN: 978-83-7246-721-8 (ISSN: 2083-8611)
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 434

Spis treści

Kliknij link tytułu aby wyświetlić streszczenie artykułu.

 1. Przykładowe oszacowanie inwestycji w produkty ustrukturyzowane
  Monika Dyduch
 2. Immunizacja i optymalizacja portfela obligacji - model czynnikowy
  Andrzej Jakubowski
 3. Współczynnik Giniego jako miara ryzyka a normalność rozkładu stóp zwrotu
  Elżbieta Majewska, Robert Jankowski
 4. Analiza wpływu obserwacji ekstremalnych na pomiar ryzyka
  Justyna Majewska
 5. Zastosowanie strategii immunizacji z uwzględnieniem preferencji inwestora - analiza empiryczna na podstawie danych rynku obligacji w Polsce
  Adrianna Mastalerz-Kodzis, Ewa Pośpiech
 6. Odporne bayesowskie metody alokacji aktywów a ocena ryzyka portfela akcji
  Agnieszka Orwat-Acedańska
 7. Empiryczne porównanie wybranych metod selekcji akcji do portfela
  Grzegorz Tarczyński
 8. Wybrane odporne metody estymacji beta
  Grażyna Trzpiot
 9. O pewnej metodzie modelowania preferencji grupowych w podejmowaniu decyzji strategicznych
  Cezary Dominiak
 10. Wielowymiarowe modele GARCH w ocenie ryzyka na polskim rynku energii elektrycznej
  Alicja Ganczarek-Gamrot
 11. Zastosowanie reguł decyzyjnych w wyborze miejsca opodatkowania firmy prowadzącej działalność transgraniczną
  Stefan Grzesiak, Robert Jóźwiak
 12. Zmiany cen ropy naftowej a ryzyko zmian procesów inflacyjnych w Polsce
  Jarosław Janecki
 13. Zastosowanie modelu zmienności stochastycznej dla wybranych kontraktów terminowych na polskim rynku energii
  Domikik Kudyba
 14. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym zgodnie z założeniami teorii ograniczeń
  Jacek Wrodarczyk
 15. Koncepcja systemu wspomagającego wycenę nieruchomości
  Daria Bałuch
 16. Koncepcja modelu decyzyjnego wyboru zakresu robót remontowych budynków mieszkalnych
  Anna Sobotka, Robert Bucoń
 17. Wybory parlamentarne 2007 - analiza reguł decyzyjnych
  Jerzy Hołubiec, Grażyna Szkatuła, Dariusz Wagner
 18. Symulacyjny model oceny planu zamówień materiałów w przedsiębiorstwie górniczym
  Katarzyna Jakowska-Suwalska, Adam Sojda, Maciej Wolny
 19. Sprawiedliwy wybór lokalizacji centrów usługowych z kryterium minimalizacji średniej warunkowej i kompensacją
  Adam Krzemienowski
 20. Rozmyta ocena wielokryterialna satysfakcji pracownika uczelni
  Dorota Kuchta, Radosław Ryńca
 21. Zastosowanie modelu Time - Driven Activity Based Costing w metodyce Scrum
  Dorota Kuchta, Dorota Skowron
 22. Zastosowanie procesów decyzyjnych Markowa do ustalenia optymalnej ilości zapasów w przedsiębiorstwie
  Sławomir Mentzen
 23. Wielookresowy model wyboru strategii inwestycyjnej w kumulacyjnej teorii perspektywy
  Ewa Michalska
 24. Efektywny obliczeniowo algorytm dla parametrycznej reguły wyceny
  Piotr Pałka, Lidia Korona
 25. Relacje parytetowe jako narzędzie wspomagania decyzji gospodarczych
  Agnieszka Przybylska-Mazur
 26. Modelowanie przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem metody sprzężeń czasowych CZĘŚĆ I - MODEL TCM I
  Magdalena Rogalska, Zdzisław Hejducki
 27. Optymalizacja poziomu zapasów z uwzględnieniem prognoz sprzedaży przy wykorzystaniu modeli adaptacyjnych prognozowania
  Aleksandra Sabo, Tadeusz Trzaskalik
 28. Porównanie metod wielokryterialnej analizy decyzji w warunkach ryzyka
  Olena Sobotka
 29. Dynamika dwuosobowej symetrycznej gry koordynacyjnej z niepewnością doboru partnera i kosztowną zmianą preferencji
  Mateusz Zawisza, Bogumił Kamiński