MPaR'11 - artykuł nr 4


 

Pokaż spis treści MPaR'11
 

Analiza wpływu obserwacji ekstremalnych na pomiar ryzyka

Justyna Majewska

Streszczenie:

Przedmiotem pracy jest analiza wpływu obserwacji ekstremalnych na estymację ryzyka (ryzyko minimalnego wymogu kapitałowego) oraz porównanie wybranych metod zmniejszających błędy estymacji. Pierwsze podejście polega na identyfikacji i korekcie obserwacji ekstremalnych przed estymacją miary ryzyka (metoda Gran´e i Veiga (2010)) z wykorzystaniem modelu GJR(1,1). Drugie podejście polega zmniejszeniu wpływu obserwacji odstających w szeregu poprzez zastosowanie odpornej metody szacowania parametru zmienności. Celem analizy empirycznej, opartej o dane pochodzące z polskiego i światowych parkietów, jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy na zmniejszenie błędów estymacji miary ryzyka może wpływać wcześniejsza identyfikacja i korekta obserwacji ekstremalnych czy też stosowanie odpornych metod do szeregu finansowego?

Nota bibliograficzna:

Justyna Majewska. (2011). Analiza wpływu obserwacji ekstremalnych na pomiar ryzyka. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '11. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 69-82