MPaR'11 - artykuł nr 22


 

Pokaż spis treści MPaR'11
 

Zastosowanie procesów decyzyjnych Markowa do ustalenia optymalnej ilości zapasów w przedsiębiorstwie

Sławomir Mentzen

Streszczenie:

Teoria procesów decyzyjnych Markowa (MDP, Markov decision processes) pozwala na wybór optymalnych decyzji w warunkach niepewności. Do każdego stanu w którym może znaleźć się system przypisuje się zbiór możliwych do podjęcia decyzji, powodujących otrzymanie natychmiastowej nagrody oraz przejście systemu do kolejnego stanu, z określonym prawdopodobieństwem, zależnym od podjętej decyzji. Celem podejmującego decyzję jest maksymalizowanie ciągu otrzymywanych nagród. W pracy "Zastosowanie procesów decyzyjnych Markowa do ustalenia optymalnej ilości zapasów w przedsiębiorstwie " (S. Mentzen) pokazano jak można wykorzystać MDP w celu ustalenia polityki zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie.

Nota bibliograficzna:

Sławomir Mentzen. (2011). Zastosowanie procesów decyzyjnych Markowa do ustalenia optymalnej ilości zapasów w przedsiębiorstwie. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '11. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 329-338