MPaR'11 - artykuł nr 18


 

Pokaż spis treści MPaR'11
 

Symulacyjny model oceny planu zamówień materiałów w przedsiębiorstwie górniczym

Katarzyna Jakowska-Suwalska, Adam Sojda, Maciej Wolny

Streszczenie:

W pracy zaprezentowano koncepcję symulacyjnego modelu oceny planu zamówień materiałowych w przedsiębiorstwie górniczym. Przedstawiono rodzaje kosztów generujących koszt ogólny związany z realizowanym planem dostaw materiałów niezbędnych do prowadzenia produkcji. Zaproponowano model symulacyjny powalający na wygenerowanie rozkładu kosztu całkowitego, zależnego od planu dostaw i ich terminowości oraz zużycia. Za pomocą przedstawionego modelu można oceniać warianty planów na podstawie rozkładu zmiennej losowej opisującej całkowity koszt. Zastosowanie modelu symulacyjnego wskazuje, że stosowane w praktyce planowanie dostaw materiałów w oparciu o planowane średnie zużycie pomiędzy poszczególnymi dostawami może być ekonomicznie nieuzasadnione.

Nota bibliograficzna:

Katarzyna Jakowska-Suwalska, Adam Sojda, Maciej Wolny. (2011). Symulacyjny model oceny planu zamówień materiałów w przedsiębiorstwie górniczym. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '11. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 271-280