MPaR'11 - artykuł nr 27


 

Pokaż spis treści MPaR'11
 

Optymalizacja poziomu zapasów z uwzględnieniem prognoz sprzedaży przy wykorzystaniu modeli adaptacyjnych prognozowania

Aleksandra Sabo, Tadeusz Trzaskalik

Streszczenie:

Trudno jest zarządzać firmą, zwłaszcza gdy wyniki warunkowane są wieloma czynnikami, na które zwyczajnie nie ma się wpływu. Zgodnie z koncepcją Harpera dla dobrego zarządzania biznesem niezbędne jest zarządzanie jego przyszłością. W pracy opracowano prognozy sprzedaży przy użyciu modeli adaptacyjnych, dla wybranych czterech towarów sprzedawanych w dziale Serwis - Utrzymanie w firmie Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z .o.o. w Katowicach. Wykorzystano rzeczywiste historyczne dane sprzedaży. Otrzymane prognozy posłużyły zoptymalizowaniu poziomu zapasów w magazynie, przy wykorzystaniu klasycznych modeli sterowania zapasami. Przedmiotem prognozowania było szacowanie wielkości sprzedaży asortymentu na rok 2010. Głównym powodem dla którego się prognozuje, jest niepewność przyszłości. Dlatego też eksperci starają się przewidywać w jaki sposób, będą przebiegać niektóre procesy. Prognozowanie należy do kluczowych dziedzin poznania rzeczywistości i sterowania nią, przykładem czego może być wykorzystanie prognoz w sterowaniu zapasami. Okazało się, że , że prognozy sprzedaży znacznie się różnią od rzeczywistej jej realizacji. Znaczne różnice wynikały przede wszystkim w dużych wahań przypadkowych sprzedaży. Problemy poruszone w pracy stanowią przykład interesującego, a przede wszystkim praktycznego wykorzystania teorii prognoz w połączeniu z logistycznym zarządzaniem zapasami.

Nota bibliograficzna:

Aleksandra Sabo, Tadeusz Trzaskalik. (2011). Optymalizacja poziomu zapasów z uwzględnieniem prognoz sprzedaży przy wykorzystaniu modeli adaptacyjnych prognozowania. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '11. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 393-408