MPaR'11 - artykuł nr 28


 

Pokaż spis treści MPaR'11
 

Porównanie metod wielokryterialnej analizy decyzji w warunkach ryzyka

Olena Sobotka

Streszczenie:

Wielokryterialna analiza decyzji w warunkach ryzyka polega na uwzględnieniu dwóch rodzajów preferencji decydenta - preferencji wielokryterialnych oraz preferencji w stosunku do ryzykowności wyników. Wśród metod stosowanych do analizy podobnych problemów można zauważyć dwa sposoby analizy. Pierwszy sposób polega na uwzględnieniu w pierwszej kolejności preferencji w stosunku do rozkładów prawdopodobieństwa ocen wyników decyzji według poszczególnych kryteriów i następnie uwzględnieniu preferencji wielokryterialnych. Drugi sposób polega na wielokryterialnej analizie wszystkich możliwych wyników decyzji i następnym uwzględnieniu preferencji w stosunku do rozkładów prawdopodobieństwa wyników decyzji uporządkowanych zgodnie z preferencjami wielokryterialnymi. Celem pracy jest porównanie tych sposobów wielokryterialnej analizy decyzji w warunkach ryzyka.

Nota bibliograficzna:

Olena Sobotka. (2011). Porównanie metod wielokryterialnej analizy decyzji w warunkach ryzyka. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '11. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 409-420