MPaR'11 - artykuł nr 23


 

Pokaż spis treści MPaR'11
 

Wielookresowy model wyboru strategii inwestycyjnej w kumulacyjnej teorii perspektywy

Ewa Michalska

Streszczenie:

Podstawowa różnica pomiędzy analizą portfelową w jej tradycyjnym rozumieniu a finansami behawioralnymi polega na założeniu dotyczącym racjonalności zachowania inwestorów. Twórcy teorii portfelowej uznali, że decydenci postępują racjonalnie, natomiast zwolennicy nurtu behawioralnego utrzymują, że działania ludzkie skłaniają się raczej do korzystania z różnego rodzaju heurystyk, czyli skrótowych i niekiedy zawodnych sposobów przetwarzania informacji często dalekich od zasad racjonalności. Przyjęcie założenia o powszechności nieracjonalnych zachowań inwestorów stało się w latach dziewięćdziesiątych XX wieku bodźcem do stworzenia nowej grupy modeli o nazwie modele behawioralne. W pracy zaproponowano prosty model wyboru optymalnej strategii inwestycyjnej na gruncie kumulacyjnej teorii perspektywy, zgodny z nowoczesnym nurtem finansów behawioralnych.

Nota bibliograficzna:

Ewa Michalska. (2011). Wielookresowy model wyboru strategii inwestycyjnej w kumulacyjnej teorii perspektywy. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '11. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 339-352