MPaR'11 - artykuł nr 8


 

Pokaż spis treści MPaR'11
 

Wybrane odporne metody estymacji beta

Grażyna Trzpiot

Streszczenie:

Badania empiryczne prowadzone na rynkach kapitałowych weryfikują negatywnie założenie o rozkładzie normalnym stopy zwrotu. Szacowanie ryzyka systematycznego, rozumianego jako beta w klasycznym modelu Sharpa, jest obciążone i nieefektywne. Wiadomo, że w takich przypadkach inne metody estymacji są bardziej efektywne, niż metoda najmniejszych kwadratów. W artykule przedstawimy wybrane odporne metody estymacji beta, które mogą być wykorzystane do szacowania ryzyka systematycznego. Aplikacje proponowanego podejścia odniesiemy do rynku kapitałowego.

Nota bibliograficzna:

Grażyna Trzpiot. (2011). Wybrane odporne metody estymacji beta . W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '11. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 133-146