MPaR'11 - artykuł nr 13


 

Pokaż spis treści MPaR'11
 

Zastosowanie modelu zmienności stochastycznej dla wybranych kontraktów terminowych na polskim rynku energii

Domikik Kudyba

Streszczenie:

Terminowy rynek energii elektrycznej w Polsce reprezentowany jest głównie przez Towarową Giełdę Energii S. A. Jako stosunkowo nowa struktura różni się znacząco w porównaniu z rynkami w Europie Zachodniej pod wieloma względami. W niniejszej pracy podjęto próbę zastosowania modelu zmienności stochastycznej (SV) do modelowania ceny kontraktu terminowego BASE_2011 notowanego na Towarowej Giełdzie Energii S. A. Modele zmienności stochastycznej są powiązane z matematyką finansową i tam również znajdują szerokie zastosowanie. Obecnie konstruuje się modele uwzględniające specyfikę rynków energii (np. tendencję powrotu cen do średniej). Przewagą modeli SV jest założenie, że zmienność niezależnie od poziomu cen, również podlega zaburzeniom stochastycznym.

Nota bibliograficzna:

Domikik Kudyba. (2011). Zastosowanie modelu zmienności stochastycznej dla wybranych kontraktów terminowych na polskim rynku energii. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '11. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 203-214