MPaR'11 - artykuł nr 17


 

Pokaż spis treści MPaR'11
 

Wybory parlamentarne 2007 - analiza reguł decyzyjnych

Jerzy Hołubiec, Grażyna Szkatuła, Dariusz Wagner

Streszczenie:

Utworzono bazę wiedzy charakteryzującą wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się w 2007 roku. Na tej podstawie wygenerowano zbiór reguł decyzyjnych dla trzech klas: 1.partia wchodzi do Sejmu z dużym poparciem, 2.partia wchodzi do Sejmu z małym poparciem, 3.partia nie wchodzi do Sejmu. Otrzymane reguły decyzyjne poddano analizie.

Nota bibliograficzna:

Jerzy Hołubiec, Grażyna Szkatuła, Dariusz Wagner. (2011). Wybory parlamentarne 2007 - analiza reguł decyzyjnych. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '11. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 255-270