MPaR'11 - artykuł nr 12


 

Pokaż spis treści MPaR'11
 

Zmiany cen ropy naftowej a ryzyko zmian procesów inflacyjnych w Polsce

Jarosław Janecki

Streszczenie:

Ceny surowców, w tym przede wszystkim ropy naftowej, stanowią jeden z podstawowych czynników wpływających na globalne procesy inflacyjne. Międzynarodowe badania między zależnościami pomiędzy cenami surowców (w tym szczególnie cen ropy naftowej lub wskaźników uwzględniających ich zmianę) a inflacją wskazują, że ceny surowców mogą być jednym ze wskaźników wyprzedzających inflację. W tym sensie zmiana cen surowców może stanowić punkt wyjścia do oceny ryzyka wzrostu lub spadku inflacji. Celem opracowania jest odpowiedzenie na pytanie czy zmiany cen ropy naftowej na świecie mogą stanowić punkt odniesienia do oceny ryzyka przyszłych zmian procesów inflacyjnych w Polsce. W toku analizy dokonano identyfikacji związku między ceną baryłki ropy naftowej Brent a ceną hurtową benzyny PB-98, co jednoznacznie wskazuje na dominujący wpływ kosztów tego surowca na oferowaną cenę benzyny. Wykorzystanie modelu VAR do zbadania przełożenia cen ropy naftowej na najistotniejsze miary inflacji wskazało na istnienia silnego wpływu cen ropy naftowej na inflację w Polsce. Wyższa ceny baryłki ropy skutkuje wzrostem cen transportu, które stanowią ważną składową cen producenta PPI. Reakcję na szoki w postaci zmian cen ropy naftowej stwierdzono również w przypadku wskaźników CPI i PPI. Opracowanie składa się z trzech części i podsumowania. W pierwszej części przedstawiony został przegląd wcześniejszych badań dotyczących badanego tematu. W drugiej części zaprezentowana została specyfika zależności w Polsce. W trzeciej części przedstawiono metodę badań oraz ich wyniki, w tym skalę reakcji wskaźnika CPI, PPI, cen transportu oraz inflacji bazowej na impuls cen ropy naftowej. Referat kończy podsumowanie z wnioskami z przeprowadzonych badań.

Nota bibliograficzna:

Jarosław Janecki. (2011). Zmiany cen ropy naftowej a ryzyko zmian procesów inflacyjnych w Polsce. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '11. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 191-202