MPaR'11 - artykuł nr 21


 

Pokaż spis treści MPaR'11
 

Zastosowanie modelu Time - Driven Activity Based Costing w metodyce Scrum

Dorota Kuchta, Dorota Skowron

Streszczenie:

W artykule autorki przedstawiają zastosowanie modelu Time - Driven Activity Based Costing (TDABC) w organizacjach zarządzanych przez projekty metodyką Scrum. Zgodnie z modelem TDABC, procedura rozliczania kosztów na obiekty kosztowe oparta jest o czas trwania działań prowadzących do powstania produktów, na które z kolei zgłaszają popyt obiekty kosztowe. W TDABC w odróżnieniu od modelu poprzedniego (Activity - Based Costing), pracownicy danego działu określają czas poświęcany na pojedyncze działania wykonywane przez ten dział z dokładnością co do minut, godzin czy dni (nie szacują już struktury czasu spędzanego na poszczególnych działaniach). Wprowadzenie dokładnego oszacowania czasu trwania poszczególnych działań realizowanych przez dział oraz pojęć teoretycznego i praktycznego zasobu czasu pracy działu, pozwala zaadoptować model TDABC do rozliczania kosztów w metodyce Scrum. Metodyka ta wpisuje się w filozofię zwinnego zarządzania projektami (Agile Project Management) i służy przede wszystkim do zarządzania projektami informatycznymi. W Scrum wykorzystuje się m.in. pojęcia takie jak estimated velocity, actual velocity czy available man-days, a czas trwania działań wchodzących w skład poszczególnych iteracji projektu wyrażany jest przez zespół projektowy w tzw. ideal man-days. W związku z tym, że pomiędzy pojęciami wprowadzonymi przez model TDABC oraz metodykę Scrum istnieje szereg analogii, możliwe jest, zdaniem autorek, wykorzystanie TDABC w rozdzielaniu kosztów na obiekty kosztowe (projekty) także w metodyce Scrum.

Nota bibliograficzna:

Dorota Kuchta, Dorota Skowron. (2011). Zastosowanie modelu Time - Driven Activity Based Costing w metodyce Scrum. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '11. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 311-328