MPaR'11 - artykuł nr 10


 

Pokaż spis treści MPaR'11
 

Wielowymiarowe modele GARCH w ocenie ryzyka na polskim rynku energii elektrycznej

Alicja Ganczarek-Gamrot

Streszczenie:

Modele GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) stały się nieomal niezbędne w analizach szeregów czasowych notowanych z dużą częstotliwością, gdzie obecny jest efekt grupowania się wariancji. W analizie ryzyka rozpatrywane są często portfele, a nie pojedyncze akcje, w związku z czym w ocenie ryzyka inwestycji niezbędne jest spojrzenie wielowymiarowe. Dlatego też, w niniejszej pracy skupiono się na wielowymiarowych modelach kasy GARCH. Omówiono wybrane postacie modeli spośród uogólnień jednowymiarowych modeli GARCH do postaci wielowymiarowej (VECH, BEKK), modeli czynnikowych (OGARCH, GOGARCH) oraz modeli warunkowej korelacji (CCC, DCC). Zaprezentowane modele próbowano wykorzystać do oceny ryzyka zmiany wartości portfela z inwestycji na polskim rynku energii elektrycznej.

Nota bibliograficzna:

Alicja Ganczarek-Gamrot. (2011). Wielowymiarowe modele GARCH w ocenie ryzyka na polskim rynku energii elektrycznej. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '11. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 163-182