MPaR'11 - artykuł nr 11


 

Pokaż spis treści MPaR'11
 

Zastosowanie reguł decyzyjnych w wyborze miejsca opodatkowania firmy prowadzącej działalność transgraniczną

Stefan Grzesiak, Robert Jóźwiak

Streszczenie:

Przedmiotem zainteresowania autorów były możliwości zastosowania reguł decyzyjnych do procedury wyboru miejsca opodatkowania firm, które prowadzą działalność transgraniczną. Podjęcie decyzji o wyborze kraju wiąże się z szeregiem korzyści i niekorzyści, które sprowadzają się do akceptacji zróżnicowanych stawek podatków, ulg podatkowych i odmiennych zasad wyznaczania obciążeń podatkowych. Dotyczy to przede wszystkim małych przedsiębiorstw, mających charakter rodzinny. Na przykładzie sytuacji prawnej i ekonomicznej w Polsce i Niemczech zaprezentowano możliwości wykorzystania reguł decyzyjnych, które umożliwiają racjonalne podejmowanie efektywnych decyzji w takich sytuacjach. Zaprezentowano przykład, który ilustruje praktykę stosowania ww. metod. Wykorzystano w nim pochodzące z biura rachunkowego w Berlinie autentyczne dane, które zebrano w trakcie obsługi podatkowej klientów biura. Należy podkreślić, że nie jest to jedyne możliwe podejście, ale jego zaletami są prostota i intuicyjność, co ułatwia zrozumienie i stosowanie go w praktyce. Ważne jest również, że podobne rozważania można uogólnić na inne kraje, o ile istnieją w nich odmienne rozwiązania i systemy podatkowe.

Nota bibliograficzna:

Stefan Grzesiak, Robert Jóźwiak. (2011). Zastosowanie reguł decyzyjnych w wyborze miejsca opodatkowania firmy prowadzącej działalność transgraniczną. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '11. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 183-190