MPaR'11 - artykuł nr 19


 

Pokaż spis treści MPaR'11
 

Sprawiedliwy wybór lokalizacji centrów usługowych z kryterium minimalizacji średniej warunkowej i kompensacją

Adam Krzemienowski

Streszczenie:

Zastosowanie średniej warunkowej z kompensacją do wyboru lokalizacji centrów usługowych może skutkować rozwiązaniami bardziej preferowanymi przez wszystkich użytkowników, niż przy użyciu typowych i sprawiedliwych w sensie teorii sprawiedliwości Rowlsa miar nierówności jak maksymalna odległość, średnia odległość czy warunkowa mediana. Średnia warunkowa, proponowana miara nierówności, definiowana jako średnia po odrzuceniu wartości skrajnych, stwarza możliwość wprowadzenia efektywności do systemu, ale za cenę ograniczonej sprawiedliwości (w istocie niesprawiedliwości) z uwagi na fakt nieuwzględnienia najbardziej oddalonych użytkowników. Z drugiej strony, kompensując nieuwzględnionym użytkownikom systemu stratę, można odnieść korzyść dla ogółu zachowując zgodność z teorią sprawiedliwości Rawlsa. Proponowane podejście jest ilustrowane wynikiem eksperymentu przeprowadzonego dla losowo wygenerowanych danych.

Nota bibliograficzna:

Adam Krzemienowski. (2011). Sprawiedliwy wybór lokalizacji centrów usługowych z kryterium minimalizacji średniej warunkowej i kompensacją. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '11. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 281-294