MPaR'11 - artykuł nr 29


 

Pokaż spis treści MPaR'11
 

Dynamika dwuosobowej symetrycznej gry koordynacyjnej z niepewnością doboru partnera i kosztowną zmianą preferencji

Mateusz Zawisza, Bogumił Kamiński

Streszczenie:

W pracy badamy własności wielookresowej dwuosobowej symetrycznej gry koordynacyjnej, w której występuje koszt zmiany preferencji przez gracza. Przyjmujemy, że w każdym okresie gracze są dobierani losowo w pary w celu rozegrania gry. Jako regułę wyboru strategii posługują się oni fikcyjną rozgrywką z uwzględnieniem kosztu zmiany strategii. Takie podejście zakłada występowanie w zachowaniu graczy efektu status-quo dokumentowanemu w ekonomii behawioralnej i psychologii ekonomicznej. Wykazujemy, że poziom kosztu zmiany strategii, wielkość populacji graczy, siła ich początkowych przekonań i początkowy rozkład strategii w istotny sposób wpływają na prawdopodobieństwo występowania heterogenicznych preferencji graczy w długim okresie.

Nota bibliograficzna:

Mateusz Zawisza, Bogumił Kamiński. (2011). Dynamika dwuosobowej symetrycznej gry koordynacyjnej z niepewnością doboru partnera i kosztowną zmianą preferencji. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '11. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 421-434