MPaR'11 - artykuł nr 24


 

Pokaż spis treści MPaR'11
 

Efektywny obliczeniowo algorytm dla parametrycznej reguły wyceny

Piotr Pałka, Lidia Korona

Streszczenie:

W pracy przedstawiono efektywnie obliczeniowo algorytm, który znaczenie przyspiesza działanie parametrycznej reguły wyceny, dostarczając jednocześnie cen identycznych jak oryginalny algorytm parametrycznej reguły wyceny. Dzięki temu, parametryczna reguła wyceny zyskuje własność obliczalności, co może jednocześnie wpływać na spełnienie preferencji organizatora aukcji, który często chce aby mechanizm rynkowy zwracał wyniki w krótkim czasie. W pracy przedstawiono także eksperymenty porównujące czasy obliczeń poszczególnych mechanizmów.

Nota bibliograficzna:

Piotr Pałka, Lidia Korona. (2011). Efektywny obliczeniowo algorytm dla parametrycznej reguły wyceny. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '11. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 353-364