MPaR'11 - artykuł nr 5


 

Pokaż spis treści MPaR'11
 

Zastosowanie strategii immunizacji z uwzględnieniem preferencji inwestora - analiza empiryczna na podstawie danych rynku obligacji w Polsce

Adrianna Mastalerz-Kodzis, Ewa Pośpiech

Streszczenie:

Celem artykułu jest budowa portfela, uwzględniającego preferencje inwestora, składającego się z obligacji skarbowych o stałym i zmiennym oprocentowaniu, emitowanych przez Ministerstwo Finansów w Polsce oraz sprawdzenie, w jakim stopniu tak skonstruowany portfel jest odporny na zmiany stóp procentowych. Do budowy portfela wykorzystano strategię immunizacji, która umożliwia stworzenie portfela uodpornionego na ryzyko zmian stóp procentowych przy jednoczesnym określeniu wymaganej jego wartości.

Nota bibliograficzna:

Adrianna Mastalerz-Kodzis, Ewa Pośpiech. (2011). Zastosowanie strategii immunizacji z uwzględnieniem preferencji inwestora - analiza empiryczna na podstawie danych rynku obligacji w Polsce. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '11. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 83-96