MPaR'11 - artykuł nr 9


 

Pokaż spis treści MPaR'11
 

O pewnej metodzie modelowania preferencji grupowych w podejmowaniu decyzji strategicznych

Cezary Dominiak

Streszczenie:

W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny wzrost zastosowania metod wielokryterialnego wspomagania decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W problematyce podejmowania decyzji w zarządzaniu, zwłaszcza decyzji o charakterze strategicznym najczęściej decydentem jest grupa osób. Powoduje to konieczność odpowiedniego modelowania preferencji grupowych. Problem jest szczególnie ważny, gdy wspomaganie decyzji odbywa się przy wykorzystaniu metod interaktywnych. W pracy przedstawiono propozycję modelowania preferencji grupowych dla zmodyfikowanej metody IMGP (Interactive Multiple Goal Programming), która uwzględnia czynniki o charakterze niepewnym - modelowane metodą scenariuszy. Metoda zilustrowana jest przykładem obliczeniowym.

Nota bibliograficzna:

Cezary Dominiak. (2011). O pewnej metodzie modelowania preferencji grupowych w podejmowaniu decyzji strategicznych . W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '11. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 149-162