MPaR'11 - artykuł nr 15


 

Pokaż spis treści MPaR'11
 

Koncepcja systemu wspomagającego wycenę nieruchomości

Daria Bałuch

Streszczenie:

Podejmowanie decyzji gospodarczych i politycznych determinuje potrzebę rozwijania i upowszechniania wiedzy o gospodarowaniu przestrzenią oraz o zasadach i metodach wyceny nieruchomości. Wycena to realizowane według pewnych reguł analizy prowadzące do oszacowania wartości nieruchomości. Jest jednym z instrumentów wykorzystywanych w gospodarce nieruchomościami, której podstawową funkcją jest dostarczanie informacji. Celem artykułu jest prezentacja koncepcji narzędzia wspomagającego proces wyceny nieruchomości. Proponowane rozwiązanie wykorzystywać będzie techniki analizy wielokryterialnej oraz w przyszłości wykorzystanie elementów sztucznej inteligencji. Coraz częściej wyniki wyceny stanowią ważny argument w podejmowaniu decyzji o wymiarze globalnym. Stąd tak ważne są badania naukowe, które dotyczą ujednolicenia istniejących pojęć i zasad wyceny oraz wypracowywanie nowych metod wyceny.

Nota bibliograficzna:

Daria Bałuch. (2011). Koncepcja systemu wspomagającego wycenę nieruchomości. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '11. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 229-242