MPaR'11 - artykuł nr 1


 

Pokaż spis treści MPaR'11
 

Przykładowe oszacowanie inwestycji w produkty ustrukturyzowane

Monika Dyduch

Streszczenie:

W artykule przedstawiona jest próba oszacowania zysku z inwestycji w produkty strukturyzowane dostępne na polskim rynku finansowym. Przedmiotem badania jest lokata strukturyzowana której indeksem podstawowym jest kurs fixingu EUR/PLN ogłaszany przez NBP. Jednakże głównym celem pracy jest przedstawienie algorytmu wyceny części ryzykownej produktu strukturyzowanego ze szczególnym naciskiem na model wyceny instrumentu bazowego.

Nota bibliograficzna:

Monika Dyduch. (2011). Przykładowe oszacowanie inwestycji w produkty ustrukturyzowane . W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '11. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 17-28