MPaR'11 - artykuł nr 25


 

Pokaż spis treści MPaR'11
 

Relacje parytetowe jako narzędzie wspomagania decyzji gospodarczych

Agnieszka Przybylska-Mazur

Streszczenie:

Narzędziami mającymi wpływ na decyzje monetarne i inwestycyjne są relacje parytetowe. Przedstawiają one związki pomiędzy kursem walutowym a zmiennymi ekonomicznymi takimi jak stopy procentowe, wskaźniki inflacji i ceny dóbr Są także wykorzystywane do prognozowania wskaźnika inflacji, do zarządzania ryzykiem walutowym, jak również do prognozowania kursów walutowych. W gospodarce otwartej, dopuszczającej w istotnym stopniu mobilność kapitału, skuteczną polityką monetarną w długim okresie jest polityka oparta na: płynnym kursie walutowym, bezpośrednim celu inflacyjnym oraz jednoznacznie zdefiniowanej regule polityki monetarnej. Wówczas kurs walutowy staje się istotnym elementem mechanizmu transmisji polityki pieniężnej. Zatem relacje parytetowe mogą być również uwzględnione w modelach na podstawie których wyznacza się prognozę wskaźnika inflacji. Celem artykułu jest przedstawienie relacji parytetowych jako narzędzia wspomagającego decyzje w celu minimalizacji ryzyka związanego z podejmowaniem decyzji gospodarczych.

Nota bibliograficzna:

Agnieszka Przybylska-Mazur. (2011). Relacje parytetowe jako narzędzie wspomagania decyzji gospodarczych. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '11. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 365-378