MPaR'11 - artykuł nr 26


 

Pokaż spis treści MPaR'11
 

Modelowanie przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem metody sprzężeń czasowych CZĘŚĆ I - MODEL TCM I

Magdalena Rogalska, Zdzisław Hejducki

Streszczenie:

W pracy analizowano możliwość zastosowania programu Microsoft EXCEL do harmonogramowania przedsięwzięć budowlanych metodą sprzężeń czasowych dla modelu TCM I (warunek ciągłości prowadzenia robót na działkach roboczych) wraz z wykonaniem cyklogramu i metodą doboru ścieżki krytycznej. Model zaprezentowano na przykładzie obliczeniowym. Dostęp do programów obliczeniowych metodą TCM jest bardzo ograniczony ze względów formalnych. Artykuł ma na celu umożliwienie każdemu wykonania własnego arkusza kalkulacyjnego w ogólnie dostępnym programie Microsoft EXCEL, sporządzanie cyklogramów i wyznaczanie ścieżki krytycznej. Prezentowana aplikacja jest rozwiązaniem no?wym, dotychczas nie publikowanym. Planuje się wykonanie aplikacji dla modeli TCM II, III, IV i V. Słowa kluczowe: metoda sprzężeń czasowych, TCM I, cyklogram, ścieżka krytyczna, aplikacja Microsoft EXCEL

Słowa kluczowe:

Metoda sprzężeń czasowych, TCM I, cyklogram, ścieżka krytyczna, aplikacja Microsoft EXCEL.

Nota bibliograficzna:

Magdalena Rogalska, Zdzisław Hejducki. (2011). Modelowanie przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem metody sprzężeń czasowych CZĘŚĆ I - MODEL TCM I. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '11. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 379-392