MPaR'11 - artykuł nr 20


 

Pokaż spis treści MPaR'11
 

Rozmyta ocena wielokryterialna satysfakcji pracownika uczelni

Dorota Kuchta, Radosław Ryńca

Streszczenie:

W literaturze istnieje wiele modeli wielokryterialnej oceny satysfakcji pracownika z pracy, jednak wszystkie wymagają dokładnych ocen zadowolenia (liczb naturalnych). W pracy zaproponowano rozmyty model oceny satysfakcji pracownika z pracy dla szkoły wyższej, w którym pracownicy mogą oceniać swoje zadowolenie z różnych aspektów pracy za pomocą zmiennych lingwistycznych, modelowanych jako liczby rozmyte. Mogą również przypisywać wagi do poszczególnych kryteriów. Do rozmytych pogrupowanych w różny sposób wyników można zastosować różne metody porównywania liczb rozmytych, uwzględniające postawy i preferencje zarządu uczelni. Model generuje informacje dotyczące kierunku zmian pożądanego dla uczelni.

Nota bibliograficzna:

Dorota Kuchta, Radosław Ryńca. (2011). Rozmyta ocena wielokryterialna satysfakcji pracownika uczelni. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '11. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 295-310