MPaR'11 - artykuł nr 14


 

Pokaż spis treści MPaR'11
 

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym zgodnie z założeniami teorii ograniczeń

Jacek Wrodarczyk

Streszczenie:

Celem opracowania jest prezentacja metody pozwalającej na minimalizację ryzyka działalności produkcyjnej związanego ze zmiennością czasu dostępności urządzeń produkcyjnych. Autor na wstępie prezentuje rodzaje ryzyka występującego w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Omawiane jest przede wszystkim ryzyko związane z nie wykonaniem planu produkcyjnego co w efekcie obniża wynik finansowy przedsiębiorstwa. Następnie prezentowane są podstawowe założenia Teorii Ograniczeń oraz model przedsiębiorstwa uwzględniający jej założenia przy określeniu jednego ograniczenia. W ostatniej części autor proponuje także symulacyjne rozwiązanie problemu ustalenia optymalnego rankingu produktów przy założeniu istnienia dwóch niezależnych gniazd produkcyjnych będących ograniczeniem przedsiębiorstwa.

Nota bibliograficzna:

Jacek Wrodarczyk. (2011). Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym zgodnie z założeniami teorii ograniczeń. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '11. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 215-225