Wydawnictwo MPaR'02


 

MPaR'02

Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Redaktor: Tadeusz Trzaskalik
Recenzenci: Ignacy kaliszewski, Wanda Ronka-Chmielowiec, Józef Stawicki
ISBN: 83-7246-240-2
Rok wydania: 2002
Liczba stron: 376

Spis treści

Kliknij link tytułu aby wyświetlić streszczenie artykułu.

 1. Styl inwestowania a podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka na rynku kapitałowym
  Anna Adamczak, Tatiana Czerwińska
 2. Wartość informacji
  Tadeusz Banek
 3. Wielowarstwowy system analizy decyzji
  Eliza Bielińska, Danuta Deręgowska, Tomasz Szapiro, Przemysław Szufel, Marek Zagórski
 4. Strategie sprawne w wielokryterialnym stochastycznym programowaniu dynamicznym
  Thien Hoa Szymczak-Do
 5. O wykorzystaniu teorii chaosu do badania funkcji cen walorów giełdowych
  Ewa Drabik
 6. Wykorzystanie portfeli rogowych do wyznaczania linii efektywnej
  Renata Dudzińska
 7. Testowanie przydatności metody Value at Risk
  Michał Gonczaryk
 8. Optymalizacja struktury portfela kredytowego w banku komercyjnym
  Stefan Grzesiak, Rafał Koczkodaj
 9. Analiza funkcji ryzyka estymatorów opartych na pewnym opisie niepewności
  Andrzej Grzybowski
 10. Wycena obligacji katastroficznych w ujęciu teorii dwuczynnikowej funkcji użyteczności
  Andrzej Jakubowski
 11. Wielokryterialne podejmowanie decyzji - od teorii do oprogramowania narzędziowego
  Ignacy Kaliszewski
 12. Model operacyjny wyboru portfela papierów wartościowych uwzględniający zakup informacji
  Edward Kozłowski
 13. Badanie ryzyka rynkowego na podstawie instrumentów polskiego rynku transakcji terminowych futures
  Ewa Kusideł, Monika Rychter
 14. Model ryzyka operacji finansowych firmy na podstawie analizy wrażliwości rozwiązań optymalnych
  Stanisław Łukasik
 15. Analiza spektralna szeregów czasowych wartości wybranych indeksów na GPW w Warszawie
  Jerzy Marcinkowski
 16. Ryzyko w kwantowych grach rynkowych
  Edward W. Piotrowski, Jan Sładkowski
 17. Analiza ryzyka w ubezpieczeniach emerytalnych
  Beata Putelbergier
 18. Reasekuracja jako instrument zarządzania ryzykiem zakładów ubezpieczeń
  Wanda Ronka-Chmielowiec
 19. Preferencje i użyteczność w przestrzeniach elementów losowych
  Wojciech Rybicki
 20. Metoda obwiedni ekstremalnych w prognozowaniu kursów walutowych
  Andrzej M. J. Skulimowski
 21. Warranty a ryzyko
  Krzysztof Targiel
 22. Procesy stochastyczne i dominacje stochastyczne w analizach opcji na rynkach finansowych
  Grażyna Trzpiot
 23. Ryzyko rynkowe w transakcjach swap
  Agnieszka Wojtasiak
 24. Optymalizacja portfela na podstawie średniej geometrycznej stopy zwrotu. Odtwarzane struktury portfela w inwestycji wielookresowej
  Wojciech Zatoń