MPaR'02 - artykuł nr 2


 

Pokaż spis treści MPaR'02
 

Wartość informacji

Tadeusz Banek

Streszczenie:

Informacja jest jednym z najbardziej pożądanych dóbr. Problem wymiany informacji na pieniądze jest niemal nieobecny w literaturze badań operacyjnych. Wydobycie informacji interesujących inwestora z coraz bardziej powiększającego się zbioru danych wymaga spójnej teorii ekonomicznej tłumaczącej, wyjaśniającej i porządkującej zarejestrowane dane. Celem pracy Wartość informacji (T. Banek) jest odpowiedź na pytanie, jaką dla inwestora wartość przedstawia informacja o statystykach stóp zwrotu wybranych spółek i jak się ta wartość zmienia ze zmianą tych statystyk.

Nota bibliograficzna:

Tadeusz Banek. (2002). Wartość informacji. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '02. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 29-42