MPaR'02 - artykuł nr 13


 

Pokaż spis treści MPaR'02
 

Badanie ryzyka rynkowego na podstawie instrumentów polskiego rynku transakcji terminowych futures

Ewa Kusideł, Monika Rychter

Streszczenie:

Praca Badanie ryzyka rynkowego na podstawie instrumentów polskiego rynku transakcji terminowych futures (E. Kusiedł, M. Rychter) składa się z dwóch komplementarnych części. Pierwsza z nich przedstawia problematykę polskiego rynku transakcji terminowych futures i forward - specyfikę instrumentów pochodnych oraz sytuację na polskim rynku derywatów charakteryzujących się ryzykiem symetrycznym. Z kolei omówiono zagadnienie ryzyka rynkowego, które zostało scharakteryzowane z punktu widzenia zarówno instrumentów rynku kasowego, jak i terminowego, które są ze sobą ściśle powiązane. Powiązanie to jest szczególnie ważnym elementem przy wycenie kontaktów terminowych oraz kształtowaniu się przyszłej ceny instrumentów rynku kasowego oraz przy strategii redukcji ryzyka, zwanej hedgingiem. Został również podjęty problem przełożenia ryzyka rynkowego na zwroty lub stratę z inwestycji, w związku z dźwignią charakterystyczną dla transakcji terminowych.

Nota bibliograficzna:

Ewa Kusideł, Monika Rychter. (2002). Badanie ryzyka rynkowego na podstawie instrumentów polskiego rynku transakcji terminowych futures. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '02. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 213-222