MPaR'02 - artykuł nr 4


 

Pokaż spis treści MPaR'02
 

Strategie sprawne w wielokryterialnym stochastycznym programowaniu dynamicznym

Thien Hoa Szymczak-Do

Streszczenie:

W pracy Strategie sprawne w wielokryterialnym stochastycznym programowaniu dynamicznym (T.H. Do-Szymczak) przedstawiono wielokryterialny stochastyczny model skończonego procesy dynamicznego. Zdefiniowano dla tego modelu pojęcie strategii sprawnej i podano algorytm poszukiwania wszystkich strategii sprawnych. Przedstawiono przykład ilustrujący działanie algorytmu.

Nota bibliograficzna:

Thien Hoa Szymczak-Do. (2002). Strategie sprawne w wielokryterialnym stochastycznym programowaniu dynamicznym. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '02. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 61-74