MPaR'02 - artykuł nr 7


 

Pokaż spis treści MPaR'02
 

Testowanie przydatności metody Value at Risk

Michał Gonczaryk

Streszczenie:

Znaczny wzrost liczby i wartości transakcji terminowych zawieranych na giełdach i rynkach pozagiełdowych uwydatnił problem ryzyka związanego z niepewnością wyniku finansowego działań inwestycyjnych. Metoda Value at Risk zaproponowana została jako narzędzie pomiaru ryzyka zmian cen rynkowych instrumentów finansowych. Ze względu na powszechność stosowania metody VaR szczególnej wagi nabiera odpowiedź na następujące pytania:

  • Czy stosowanie metody VaR rzeczywiście zabezpiecza instytucję finansową przed stratami z tytułu inwestycji obarczonych ryzykiem?
  • Czy i w jakim stopniu odstępstwa od założenia, że stopa zwrotu z instrumentu finansowego ma rozkład normalny mają wpływ na wynik metody VaR?
Celem pracy Testowanie przydatności metody Value at Risk (M. Gonczaryk) jest próba udzielenia odpowiedzi na te pytania.

Nota bibliograficzna:

Michał Gonczaryk. (2002). Testowanie przydatności metody Value at Risk. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '02. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 107-122