MPaR'02 - artykuł nr 19


 

Pokaż spis treści MPaR'02
 

Preferencje i użyteczność w przestrzeniach elementów losowych

Wojciech Rybicki

Streszczenie:

W wycenie procesów wieloetapowych należy uwzględnić dwa podstawowe aspekty: ich ryzykowność i czynnika czasu. Z metodologicznego punktu widzenia możliwe są dwa ujęcia powyższej problematyki. Filozofia ujęcia globalnego wyraża się traktowaniem całego dynamicznego zjawiska jako jednego obiektu. Drugie podejście łączy się z użytecznością dynamiczną, której istotę stanowi segmentacja czasu przebiegu procesów. Zamiarem autora pracy Preferencje i użyteczność w przestrzeniach elementów losowych (W. Rybicki) jest skonfrontowanie - w syntetycznej formie metodyki porządkowania procesów en bloc z podejściem typu sekwencyjnego. W pracy przeprowadzono krótką dyskusję aspektów porównywania procesów losowych, związków dominacji stochastycznych z rangowaniem procesów i własnościami preferencji w przestrzeniach realizacji tych procesów, przedstawiono klasyfikację funkcjonałów użyteczności międzyokresowej, poruszono kwestię niecierpliwości, sprawiedliwości międzypokoleniowej, zgodności planów dynamicznych oraz sekwencyjnego rozpoznawania niepewności i subiektywnej użyteczności.

Nota bibliograficzna:

Wojciech Rybicki. (2002). Preferencje i użyteczność w przestrzeniach elementów losowych. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '02. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 293-314