MPaR'02 - artykuł nr 18


 

Pokaż spis treści MPaR'02
 

Reasekuracja jako instrument zarządzania ryzykiem zakładów ubezpieczeń

Wanda Ronka-Chmielowiec

Streszczenie:

W pracy Reasekuracja jako instrument zarządzania ryzykiem zakładów ubezpieczeń (W. Ronka-Chmielowiec) przedstawiono główne zadania reasekuracji związane przede wszystkim z decyzjami zarządczymi w zakładzie ubezpieczeń w obszarze bezpieczeństwa finansowego. Omówiono sytuacje dla poszczególnych portfeli ryzyka i grup ubezpieczeń, w których reasekuracja powinna być stosowana i jednocześnie uwzględniono skutki decyzji reasekuracyjnych dla innych operacji techniczno-ubezpieczeniowych i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń. Jednocześnie przedstawiono różnice decyzji reasekuracyjnych i zawierania umów reasekuracyjnych dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych oraz pozostałych osobowych. Zaprezentowano politykę reasekuracyjną zakładów ubezpieczeń funkcjonujących na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Nota bibliograficzna:

Wanda Ronka-Chmielowiec. (2002). Reasekuracja jako instrument zarządzania ryzykiem zakładów ubezpieczeń. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '02. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 279-292