MPaR'02 - artykuł nr 22


 

Pokaż spis treści MPaR'02
 

Procesy stochastyczne i dominacje stochastyczne w analizach opcji na rynkach finansowych

Grażyna Trzpiot

Streszczenie:

Nota bibliograficzna:

Grażyna Trzpiot. (2002). Procesy stochastyczne i dominacje stochastyczne w analizach opcji na rynkach finansowych. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '02. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s.