MPaR'02 - artykuł nr 12


 

Pokaż spis treści MPaR'02
 

Model operacyjny wyboru portfela papierów wartościowych uwzględniający zakup informacji

Edward Kozłowski

Streszczenie:

W pracy Model operacyjny wyboru portfela papierów wartościowych uwzględniając zakup informacji (E. Kozłowski) rozważany jest model operacyjny konstrukcji portfela inwestycyjnego zawierający kryterium Telsera oraz uwzględniający, przy założeniu istnienia na rynku podmiotu gospodarczego - sprzedawcy informacji, możliwość zakupu informacji. Inwestor dokonuje konstrukcji portfela inwestycyjnego maksymalizując swoją funkcję użyteczności po wszystkich możliwych momentach zatrzymania procesu zakupu informacji, a jednocześnie przeszukując tylko te portfele, które gwarantują mu zysk na odpowiednim poziomie z prawdopodobieństwem nie mniejszym niż wymagane. Przedstawiono jawne rozwiązanie modelu, a zarazem odnotowane są potencjalnie niebezpieczne dla inwestora sytuacje związane z jego stosowaniem. Do wyznaczenia momentu zatrzymania procesu zakupu informacji wykorzystano optymalne zasady zatrzymania procesów stochastycznych.

Nota bibliograficzna:

Edward Kozłowski. (2002). Model operacyjny wyboru portfela papierów wartościowych uwzględniający zakup informacji. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '02. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 203-212