MPaR'02 - artykuł nr 6


 

Pokaż spis treści MPaR'02
 

Wykorzystanie portfeli rogowych do wyznaczania linii efektywnej

Renata Dudzińska

Streszczenie:

Nowoczesna teoria portfela stworzona przez Harry'ego Markowitza wykorzystuje pojęcie granicy efektywnej. Przedstawia ona zależność między dwoma podstawowymi charakterystykami: stopą zwrotu oraz wariancją z portfela. Granica ta stanowi punkt wyjściowy dla decyzji inwestycyjnych. W praktyce linię efektywną uzyskuje się poprzez rozwiązanie szeregu zadań programowania kwadratowego. Jednakże określenie jej można sprowadzić do wyznaczania pewnego podzbioru portfeli efektywnych określanych jako portfele rogowe. W pracy Wykorzystanie portfeli rogowych do wyznaczania linii efektywnej (R. Dudzińska) zaprezentowano algorytm wyznaczania zbioru portfeli rogowych. Praktyczną ilustracją są badania empiryczne na podstawie danych z Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Nota bibliograficzna:

Renata Dudzińska. (2002). Wykorzystanie portfeli rogowych do wyznaczania linii efektywnej. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '02. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 93-106