MPaR'02 - artykuł nr 11


 

Pokaż spis treści MPaR'02
 

Wielokryterialne podejmowanie decyzji - od teorii do oprogramowania narzędziowego

Ignacy Kaliszewski

Streszczenie:

Praca Wielokryterialne podejmowanie decyzji - od teorii do oprogramowania narzędziowego (I. Kaliszewski) przedstawia systematyczny przegląd metod wspomagania wielokryterialnego podejmowania decyzji na przestrzeni ponad trzydziestoletniej historii tej dziedziny. Zidentyfikowano podstawowe trendy i wskazano możliwe kierunki dalszych badań. Na tym tle umiejscowiono badania własne autora.

Nota bibliograficzna:

Ignacy Kaliszewski. (2002). Wielokryterialne podejmowanie decyzji - od teorii do oprogramowania narzędziowego. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '02. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 179-202