MPaR'02 - artykuł nr 1


 

Pokaż spis treści MPaR'02
 

Styl inwestowania a podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka na rynku kapitałowym

Anna Adamczak, Tatiana Czerwińska

Streszczenie:

Procesy zachodzące na rynku kapitałowym są coraz bardziej skomplikowane ze względu na poziom zaawansowania techniki oraz coraz bardziej dynamiczne ze względu na szybkość uzyskiwania informacji, dostępność i zasięg (dzięki rozwojowi techniki komputerowej i Internetu). W związku z tym, kluczowa rolę w zarządzaniu inwestycjami odgrywa proces podejmowania decyzji. Aby została podjęta właściwa decyzja, decydent musi przeanalizować ogromną ilość informacji związanych z różnymi aspektami danego przedsięwzięcia inwestycyjnego (koszty, poziom ryzyka, oczekiwany zysk). Celem pracy Styl inwestowania a podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka na rynku kapitałowym (A Adamczyk, T. Czerwińska) jest przedstawienie miar awersji do ryzyka jako metody wspomagania procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym przez inwestorów instytucjonalnych. W pracy szczególną uwagę poświęcono podejmowaniu decyzji przez inwestorów na rynku kapitałowym w warunkach niepewności i ryzyka. Następnie zaprezentowano przegląd miar wyceny tego ryzyka, które mogą być wykorzystane przez inwestorów instytucjonalnych o różnych preferencjach wobec ryzyka.

Nota bibliograficzna:

Anna Adamczak, Tatiana Czerwińska. (2002). Styl inwestowania a podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka na rynku kapitałowym. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '02. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 17-28